Project information

Modern biophysical methods:advanced education and training in experimental biology (Biofyzikální metody v biologii)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/09.0046
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
University of Ostrava

Hlavním cílem projektu je rozšíření, zkvalitnění a modernizace odborné přípravy a vědecké výchovy v oblasti biofyzikálních metod studia biomolekul a dosáhnout tak zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumu a vývoje v jeho prioritních směrech (molekulární biologie, nanotechnologie, genomika a proteomika) a aplikačních oblastech (biotechnologie, biomedicína). Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit, včetně zavedení dvoufázových přednáškových a praktických kurzů, letní školy, pravidelných seminářů pro cílové skupiny akademických a vědeckých pracovníků a studentů s cílem zajistit průběžné zvyšování jejich kvalifikace pro moderní mezioborovou výuku a vědeckou výchovu, a popularizačních aktivit zaměřených na středoškolské pedagogy a studenty. Projekt přispěje k efektivnímu prohloubení znalostí a praktických profesionálních zkušeností, které budou využívány v základním a aplikovaném výzkumu, čímž se zvýší konkurenceschopnost pracovníků v mezinárodním měřítku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info