Project information

Podpora efektivní spolupráce biomedicínských oborů Masarykovy univerzity a VUT s účastí aplikační sféry

Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/12.0054
Project Period
11/2009 - 10/2012
Investor
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Programme / Project Type
Operational Programme Education for Competitiveness
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Spolupracujici organizace
Brno University of Technology
Responsible person Assoc. Prof. Ing. Jiří Rozman, CSc.
Roche s.r.o.
Responsible person Ing Radoslav Blažek
University Hospital Brno-Bohunice
Responsible person Mgr. Jana Gottwaldová

Cílem projektu je vypracovat, v praxi ověřit a provozovat vzorový efektivní algoritmus pro zajištění kontinuálního kontaktu různých vzdělávacích subjektů se zástupci aplikační a podnikatelské sféry na pozadí profesně zaměřených bakalářských a magisterských studijních programů s ohledem na definované potřeby praxe, s cílem zvýšení adaptability, konkurenceschopnosti a profesní úspěšnosti jejich absolventů. Cílovými skupinami projektu jsou jednak akademičtí pracovníci a studenti jednotlivých studijních programů Masarykovy univerzity (lékařské a přírodovědecké fakulty) a VUT Brno. Společným jmenovatelem je jejich biomedicínské zaměření. Výstupem projektu bude zvýšení připravenosti pedagogických pracovníků k týmové spolupráci partnerských vzdělávacích institucí a vnějších partnerů, reciproční využití jejich znalostí, schopností a dovedností s konečným efektem na univerzálnost absolventů, jejich podnikavost, inovativnost a uplatnění v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info