Project information

Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu

Cílem projektu je zajištění přístupu k vybraným elektronickým zdrojům pro výzkum v oblasti literární teorie a historie anglicky psaných literatur pro vysoké školy, které v této oblasti výzkum provádějí, a pro NK ČR, kde budou mít možnost přístupu k témto zdrojům badatelé z ostatních institucí. Projekt zahrnuje rozsáhlé plnotextové databáze primární (Literature Online) a sekundární (Literature Resource Center) literatury a významný bibliografický soupis relevantní literatury. Projekt navazuje na předchozí projekty v programu LI a 1N, které v uplynulých 8 letech zpřístupňovaly databázi Literature Online vybraným akademickým institucím v ČR.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info