Project information

Vztah mezi hladinou myeloperoxidázy (MPO) v plazmě, její genetickou variabilitou a patogenezí astmatu v české populaci

Project Identification
MUNI/e/0136/2009
Project Period
9/2009 - 6/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine