Publication details

Uplatnění polychromatické průtokové cytometrie při stanovení minumální reziduální nemoci u mnohočetného myelomu

Investor logo
Authors

ŘÍHOVÁ Lucie VARMUŽOVÁ Tamara VŠIANSKÁ Pavla SUSKÁ Renata PENKA Miroslav HÁJEK Roman

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info