Publication details

Význam array-CGH u MGUS

Authors

MIKULÁŠOVÁ Aneta KUGLÍK Petr SMETANA Jan GREŠLIKOVÁ Henrieta KUPSKÁ Renata NĚMEC Pavel ŘÍHOVÁ Lucie KLINCOVÁ Mária SANDECKÁ Viera HÁJEK Roman

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) je prekanceróza, jejíž biologickou podstatou je premaligní nádorové zmnožení určitého klonu plazmatických buněk (PCs) v kostní dřeni. Jedná se o zcela bezpříznakový stav, který je však trvale spoje s vyšším rizikem nádorové transformace, nejčastěji do mnohočetného myelomu (MM), a to s frekvencí asi 1 % osob s MGUS ročně. Dílčím cílem současného výzkumu je tedy nalezení účinných prognostických faktorů, které by co nejpřesněji umožnili stanovit individuální riziko každého jedince s MGUS. Slibnou, avšak poměrně neprozkoumanou oblastí je výzkum přítomnosti a významu chromozomových změn v premaligních PCs. Během uplynulých 4 let jsme pomocí molekulárně cytogenetické techniky I-FISH vyšetřili specifické chromozomové aberace u souboru 60 jedinců s MGUS. Zaměřili jsme se na strukturní chromozomové aberace typu translokace zahrnující gen IGH, delece tumor supresorových genů RB1 a TP53, zisk v oblasti 1q21 a početní změny chromozomů 5, 9 a 15, tedy chromozomové změny, které se běžně vyskytují u pacientů s MM. Naše výsledky potvrdili, že chromozomové aberace lze nalézt u více než 60 % jedinců s MGUS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info