Publication details

Flowcytometrie u monoklonálních gamapatií - zasedání pracovní skupiny

Authors

ŘÍHOVÁ Lucie VARMUŽOVÁ Tamara SUSKÁ Renata VŠIANSKÁ Pavla BUREŠOVÁ Ivana ONDREJKOVÁ Andrea PROKOPOVÁ Jitka MARTÍNEK J. VROBLOVÁ Vladimíra BYRTUSOVÁ K. ŠPENDLÍKOVÁ M. NOVOSADOVÁ L- HÁJEK Roman

Year of publication 2012
Type Conference abstract
Citation
Description Diskutován byl také export flowcytometrických dat do Registru monoklonálních gamapatií (RMG), kdy prozatím není daný postup hodnocení a z laboratoří jsou odesílána data v nejednotné formě. Tento problém bude řešen postupně, nejprve v rámci EKK, kdy laboratoře budou muset zasílat výsledky v podobě, která bude vyžadována RMG. Současně dojde také k úpravě parametrů zadávaných do RMG, kdy jako nezbytné položky byly stanoveny: % CD38+CD138+ PC z leukocytů, % CD19+ N-PC a % CD19- A-PC v rámci všech plazmocytů. Volitelnými parametry jsou pak % nPC a aPC a doporučenými parametry % exprese CD20, CD27, CD28, CD81, CD56 a CD117 na PC.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info