Publication details

Úloha microRNA v regulaci signalizace přes b-buněčný receptor a jejich vztah k patogenezi chronické lymfocytární leukémie (CLL)

Authors

MRÁZ Marek DOLEŽALOVÁ Dáša MAYEROVÁ Veronika ČERNÁ Kateřina PLEVOVÁ Karla STAŇO KOZUBÍK Kateřina MUSILOVÁ Kateřina TICHÝ Boris DOUBEK Michael BRYCHTOVÁ Yvona TRBUŠEK Martin KIPPS T. MAYER Jiří POSPÍŠILOVÁ Šárka

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info