Publication details

Folk dance as a part of life style

Authors

VACULÍKOVÁ Pavlína SVOBODOVÁ Lenka ŠIMBEROVÁ Dagmar KOLAJOVÁ Martina

Year of publication 2012
Type Article in Periodical
Magazine / Source Studia sportiva
MU Faculty or unit

Faculty of Sports Studies

Citation
Field Sport and leisure time activities
Keywords folklore; dance; methods; life style; values
Description Práce se zabývá problematikou výzkumu vnitřního významu působení folklorního tance na běžný život jedince, na jeho životní styl, životní hodnoty a motivaci, která ho stále udržuje v aktivní činnosti. Pomocí interview a Q-sort metody u vybrané skupiny aktivních tanečníků z různých folklorních souborů, různého věku a pohlaví, jsme realizovali výzkumné šetření. Z výzkumu vyplynulo, že folklorní tanec je pro jedince pohybovou aktivitou, která slouží k relaxaci, odreagování se od denních starostí, ke zvyšování kondice, příležitost k setkávání se s přáteli, v dnešní době tolik opomíjené. Jde o pohybovou činnost spojenou s hudbou a zpěvem, což kladně působí na emoční stránku jedince. Folklor má nedocenitelný význam jako výchovný a vzdělávací prostředek. Udržuje lidové tradice, obyčeje, obřady a zvyky a přináší kladný vztah ke kulturnímu dědictví našich předků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info