Publication details

Studie proveditelnosti nasazení informačního systému pro budovy a jejich technologie založeného na využití dat stavebního a technologického pasportu

Authors

KROUTIL Petr

Year of publication 2012
Citation
Description Práce byla řešena v rámci Inovačního voucheru poskytnutého firmě Ageris, s.r.o. od 9/2011 do 6/2012. Studie obsahuje: definice základních pojmů, popis obecných přínosů využité pasportních dat, popis práce s daty, popis datového úložiště pasportních dat, návrh a popis výstupů IS, návrh a popis výstupů umožňující časoprostorové analýzy, možnosti úpravy stávajícího systému využívaného Masarykovou univerzitou, přínosy užití dle druhu podniku, studie odhadovaných nákladů nasazení a provozu systému v závislosti na množině sbíraných a udržovaných dat

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info