Publication details

Full cost: výzva, nebo hrozba? aneb full cost, nebo flat rate?

Title in English Full Costing: a Challenge: or a Threat? Full Costing or Flat Rate?
Authors

JANÍČEK Ladislav JARMAROVÁ Lenka

Year of publication 2012
Citation
Description Hledání řešení pro uplatňování nepřímých nákladů v projektech je celoevropským tématem. Metodika uplatňování úplných nepřímých nákladů (full cost) představuje klíčový nástroj pro reálné finanční plánování. Dosud uplatňovaná metoda tzv. pevné nebo paušální sazby, tzv. flat rate, se ukazuje jako jednoduchá, neumožňuje však vykazovat skutečné náklady. Ve většině případů je sazba flat rate pod hranicí reálných nákladů a sazby se liší u různých poskytovatelů dotací. Vytvoření diskusní platformy pro analýzu uplatnitelnosti metodiky full cost v legislativním prostředí ČR, v sektoru veřejných výzkumných institucí s mnohazdrojovým dotačním financováním, jakož i ve vztahu k metodě flat rate bylo jedním z cílů mezinárodní konference: „Full cost: výzva, nebo hrozba? aneb full cost, nebo flat rate?“, která se konala v Brně 11. října 2012 pod záštitou ministra školství prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M. Konference se zúčastnilo více než 170 účastníků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info