Publication details

Komenář k článku 11, 32, 34 Listiny základních práv a svobod (Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých, Právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti a právo na přístup ke kulturnímu bohatství, Ochrana vlastnictví)

Title in English Commentary on articles 11, 32, 34 of Czech Charter of fundamental rights and freedoms
Authors

ŠIMÁČKOVÁ Kateřina

Year of publication 2012
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Chapters analyze relevant articles of the Charter (art. 11 - protection of property, art. 32 protection of family and parenthood, art. 34 protection of intelectual property) and case law.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info