Publication details

Meze úspor v IT podpoře provozu budov a technologií

Title in English Savings in IT support for Operation Management Optimalization
Authors

GLOS Petr

Year of publication 2012
MU Faculty or unit

Institute of Computer Science

Citation
Description Příspěvek se zabývá možnostmi úspor a dopady rizik spojených se snižováním nákladů na provoz informačních technologií, které slouží k podpoře provozu budov a technologií. Na konkrétních příkladech provozovaných informačních systémů autor popisuje možné scénáře důsledků snižování prostředků na provoz a vývoj těchto systémů. Závěr příspěvku je věnován dopadům úspor na vztahy s dodavateli zboží a služeb a s tím spojený vývoj cen zboží a služeb.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info