Publication details

Jazyk pro odborné a akademické účely ve výuce studentů Pedagogické fakulty MU

Authors

MLÝNKOVÁ Radka

Year of publication 2012
Type Article in Proceedings
Conference FORLANG: Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Periodický zborník vedeckých príspevkov vydaný pri príležitosti 60. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach a Katedry jazykov.
MU Faculty or unit

Language Centre

Citation
Field Pedagogy and education
Description Příspěvek představuje specifika výuky odborného jazyka u studentů PdF MU v Brně. K zajištění kvalitní výuky odborného a zároveň akademického jazyka pro obory, které PdF MU nabízí, napomohl projekt COMPACT - Kompetence v jazykovém vzdělávání na MU. V rámci tohoto projektu byly mimo jiné vytvořeny nové výukové materiály, které umožňují zajistit naplnění specifických potřeb a požadavků, které jsou kladeny na výuku angličtiny jako cizího jazyka se zaměřením na obor speciální pedagogika.
Related projects: