Publication details

Primární versus sekundární transport pacienta s ISS nad 16let ve spádové oblasti TC FN Brno.

Authors

KRTIČKA Milan PLÁNKA Ladislav MAŠEK Michal

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation