Publication details

Lidská práva a vynutitelnost práva na ochranu zdraví před rizikovými faktory venkovního prostředí

Authors

DUDOVÁ Jana

Type Chapter of a book
Citation
Related projects: