Publication details

Vliv lektinů z bakterie Photorhabdus luminescens na imunitu hmyzu

Investor logo
Investor logo
Authors

SÝKOROVÁ Petra DOBEŠ Pavel HYRŠL Pavel WIMMEROVÁ Michaela

Year of publication 2013
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Lektiny patří mezi významnou skupinu proteinů, které specificky interagují s různými mono- či oligosacharidy. Lektiny patogenních mikroorganismů hrají klíčovou roli při složitých interakcích mezi patogeny a hostitelskými buňkami a jsou prvotním krokem při rozvoji infekcí. Bakterie Photorhabdus luminescens žije v symbiotickém vztahu s hlístovkami rodu Heterorhabditis a je vysoce patogenní pro široké spektrum hmyzu. Bioinformatickými nástroji byly v genomu P. luminiscens identifikovány potenciální lektiny. Jeden z nich byl připraven v rekombinantní formě. Po úspěšné expresi a purifikaci proteinu jsme se zaměřili na strukturní a funkční studie. Celková charakterizace lektinů z P. luminescens poslouží k porozumění mechanismů interakce mezi komplexem Heterorhabditis – Photorhabdus a hostitelským hmyzem.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info