Publication details

Bioinformatika v štúdiu genómov a proteómov (ITAT 2013)

Title in English Bioinformatics in genomics and proteomics (ITAT 2013)
Authors

LEXA Matej

Year of publication 2013
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Citation
Description Bioinformatika je vedná disciplína, ktorá študuje metódy práce s hromadnými dátami vznikajúcimi v molekulárnej biológii, genomike, proteomike a ďalších príbuzných disciplínach. Z pohľadu informatika sa jedná o aplikáciu informatiky v biológii. Z pohľadu biológa je bioinformatika ďalší z nástrojov, ktoré može použiť pri štúdiu živej hmoty. Cieľom workshopu je umožniť bioinformatikom, molekulárnym biológom a ďalším profesionálom pohybujúcim sa na rozhraní biológie a informatiky prezentovať čerstvé výsledky svojej práce v prostredí informatickej konferencie a prispieť k premosteniu týchto disciplín.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info