Publication details

S dr. Kennedym, prof. Loriou a prof. Marxem o postgraduálním vzdělávání fyziků a o fyzikálním vzdělávání vůbec.

Authors

ČERNOHORSKÝ Martin

Year of publication 1980
Type Article in Periodical
Magazine / Source Čs. čas. fyz.
Citation
Description S dr. Kennedym, prof. Loriou a prof. Marxem o postgraduálním vzdělávání fyziků a o fyzikálním vzdělávání vůbec. (Interview pro Čs. čas. fyz. A o práci řídicí sku-piny [Černohorský, Kennedy, Loria, Marx] Mezinárodního plánovacího výboru dvojkon-ference IUPAP/UNESCO "Postgraduate Education of Physicists, Prague, August 24-30, 1980" a "Education for Teaching Physics, Trieste, September 1-6, 1980"). Čs. čas. fyz. A 30 (1980) 144-148.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info