Publication details

Pokroky v léčbě rakoviny hlavy a krku

Authors

SMILEK Pavel

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Karcinomy hlavy a krku představují sice jen 5 - 6 % všech zhoubných nádorů, ale výrazně snižují kvalitu života a výsledky jejich léčby dosud nejsou příznivé. V léčbě rakoviny hlavy a krku je v poslední době položen důraz především na zlepšení kvality života nemocných. Léčba nádorů hlavy a krku vyžaduje multidisciplinární přístup. Chirurgická léčba: Při chirurgické léčbě je snaha minimalizovat nežádoucí účinky léčby, a proto se zavádí funkční blokové disekce, mikrochirurgické přenosy tkáňových laloků, endoskopická chirurgie, miniinvazivní video-asistované operace a transorální robotická chirurgie. Radioterapie: Při radioterapii se používají nové režimy ozáření, např. intenzitně modulovaná radioterapie. Systémová léčba: V rámci systémové léčby jsou používány nové kombinace indukční chemoterapie a dále se užívá konkomitantní chemoradioterapie a je snaha zavádět „léčbu šitou na míru“. Předmětem zájmu je cílené léčba prostřednictvím monoklonálních protilátek proti EGFR. Nové poznatky HPV a p16: Do popředí se rovněž dostávají nové poznatky o úloze lidského papiloma viru u rakoviny hlavy a krku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info