Publication details

Český jazyk pro střední školy a střední odborná učiliště

Authors

TUŠKOVÁ Jana Marie MARTINEC Ivo HOFFMANNNOVÁ Jana JEŽKOVÁ Jaroslava VAŇKOVÁ Jana ZIMOVÁ Ludmila

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Učebnice je určena k výuce jazykové a slohové složky předmětu český jazyk a literatura v 1.-4. ročníku střední odborných škol a středních odborných učilišť, vychází z RVP pro SOŠ a SOU. Obsahuje tematické celky věnované obecným poznatkům o jazyce, slovní zásobě češtiny, zvukové a grafické rovině jazyka, tvarosloví, skladbě, tvorbě a analýze textu a jazyku v běžné komunikaci a ve sdělovacích prostředcích. Učebnice aplikuje nejnovější poznatky lingvistiky a didaktiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info