Publication details

PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY WEDELOLAKTONU

Title in English Anti-cancer effects of wedelolactone
Authors

BENEŠ Petr NEHYBOVÁ Tereza KNOPFOVÁ Lucia ŠMARDA Jan

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Wedelolakton je přírodní polyfenolická látka izolovaná již v roce 1956 z extraktu rostliny Wedelia calandulaceae. Následně byl identifikován i v extraktech dalších rostlin z čeledi Asteraceae (Eclipta alba a Eclipta prostrata). V tradiční asijské a jihoamerické medicíně jsou produkty těchto rostlin používány pro léčbu septického šoku, jaterních onemocnění, virových infekcí a hadích uštknutí. Od roku 2007 však byla publikována řada studií, která ukázala, že wedelolakton inhibuje růst a indukuje apoptózu nádorových buněk odvozených od karcinomů prostaty, adenomu hypofýzy, myelomu a neuroblastomu. Protinádorové účinky wedelolaktonu byly přisouzeny především jeho schopnosti inhibovat aktivitu androgenového receptoru (AR) a kinázy IKK, klíčového regulátoru aktivace transkripčního faktoru NFkB. V naší studii jsme zjistili, že wedelolakton inhibuje růst a indukuje apoptózu linií odvozených od karcinomu prsu v uM koncentracích nezávisle na jeho schonosti inhibovat aktivitu AR a IKK. Zjistili jsme, že wedelolakton zastavuje buněčnou replikaci a působí jako katalytický inhibitor DNA topoizomerázy IIa. Inhibiční účinek wedelolaktonu na topoizomerázu IIa a jeho cytotoxický účinek na nádorové buňky je snížený v prostředí s redukčními činidly. V závislosti na prostředí se wedelolakton může chovat jako pro/antioxidant. Wedelolakton je oxidován měďnatými ionty za vzniku reaktivních radikálů, které indukují tvorbu zlomů a AP míst v DNA. Cytotoxicita wedelolaktonu vůči všem dosud testovaným nádorovým liniím byla zvýšená v prostředí simulujícím mikroprostředí solidních nádorů – tedy v podmínkách hypoxie i acidózy. Kromě účinků uM koncentrací jsme se zabývali také účinkem koncentrací nanomolárních. Zjistili jsme, že v nanomolárních koncentracích wedelolakton stimuluje růst nádorových buněk pozitivních pro expresi estrogenových receptorů (ER) a že tento účinek je inhibován antagonisty ER. Wedelolakton rovněž transaktivuje promotor řízený ER-responzivními elementy a indukuje expresi endogenních ER-regulovaných genů. Uvedené výsledky rozšiřují znalosti o mechanismu působení wedelolaktonu na nádorové buňky a ukazují na široké spektrum jeho účinků. Teprve další studie však pomohou posoudit možné využití wedelolaktonu a jeho derivátů v možné prevenci/terapii nádorových onemocnění.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info