Publication details

Trh práce v krajinách strednej Európy

Title in English Labor Market in Central European Countries
Authors

ŽELEZNÍK Martin

Year of publication 2012
Type Article in Periodical
Magazine / Source BIATEC
MU Faculty or unit

Faculty of Economics and Administration

Citation
Web http://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2012/10-2012/04_biatec12-10_zeleznik.pdf
Field Economy
Keywords labor market, dsge model, bargaining power
Description Vývoj zamestnanosti je v súčasnosti jedným z najsledovanejších faktorov v európskych ekonomikách. Preto pochopenie hlavných štrukturálnych charakteristík trhu práce môže prispieť k riešeniu problémov správnymi nástrojmi a zmenami, aby boli splnené špecifické vlastnosti daného trhu práce. Na tento účel sme použili tzv. small search and matching model začlenený do štandardného DSGE modelu. Tento typ modelu je dôležitým nástrojom pre modelovanie dynamiky trhu práce. Model použitý v tejto práci je prevzatý z práce Lubik (2009) a umožňuje odhadnúť niektoré kľúčové charakteristiky, ako napríklad vyjednávaciu silu zamestnancov (odborov), elasticitu, s akou si nezamestnaní dokážu nájsť prácu, alebo efektivitu procesu spojenia voľnej pracovnej pozície s hľadajúcim nezamestnaným.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info