Publication details

Patnáctileté přežití u pacientů s nevýznamnými aterosklerotickými změnami koronárních tepen

Title in English Fifteen-year survival in the patients with insignificant atherosclerotic changes of coronary arteries
Authors

MÁCHAL Jan HLINOMAZ Ota VAŠKŮ Anna

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Byla zjištěna statisticky významně vyšší doba dožití u jedinců s hladkostěnnými koronárními tepnami (A) oproti skupině s potvrzenou ICHS (pcorr<0,0001) i oproti skupině s nevýznamnými aterosklerotickými změnami (pcorr<0,01). Oproti tomu nebyl rozdíl mezi pacienty s klinicky významnou ICHS (C) a s nevýznamnými aterosklerotickými změnami (B). Uvedené rozdíly byly statisticky významné i po započtení efektu věku a pohlaví (hladkostěnné koronární tepny vs. ICHS: p<0,05, HR 2,25; hladkostěnné koronární tepny vs. nevýznamné aterosklerotické změny: p<0,05, HR 2,57).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info