Publication details

Divadelní formy Asie v teoretickém díle Jiřího Veltruského

Investor logo
Title in English Asian theatrical forms reflected in theoretical works by Jiří Veltruský
Authors

HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ Šárka

Year of publication 2013
Type Article in Periodical
Magazine / Source Theatralia
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Web Digitální knihovna FF MU
Field Art, architecture, cultural heritage
Keywords Jiří Veltruský; Asian theatre; sign; structuralism; semiotics; theatre theory
Description Studie na základě archivních materiálů a teoretických prací mapuje zájem Jiřího Veltruského o žánry asijského divadla a jejich vliv na teoretikovo uvažování o divadle. Na konkrétních příkladech je demonstrováno, jak se principy rozličných asijských divadelních forem projevily v jeho pojetí stěžejních strukturalistických a sémiotických konceptů v oblasti divadla, jako jsou např. herecká postava, znak, principy sémiózy, herecká konvence atp. Autorka si rovněž klade otázku, jak naopak Jiří Veltruský mohl svým dílem přispět k teoretickému bádání o divadle Asie.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info