Publication details

Musím domů, počkám doma, půjdu z domu: role domova v časoprostorové organizaci města

Authors

MULÍČEK Ondřej OSMAN Robert SEIDENGLANZ Daniel

Year of publication 2013
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Příspěvek pojímá domov jako časoprostorovou konstelaci svého druhu. V rámci geografie času byl domov často konceptualizován pomocí jeho synchronizační funkce. Torsten Hägerstrand o něm uvažuje jako o svazku individuálních trajektorií časoprostorem, Nigel Thrift a Don Parkes jako o rytmizátoru společných aktivit a Junyi Zhang, Dick Ettema nebo Frank Koppelman jako o prostoru časového vyjednávání. Eroze vlivu vnějších rytmizátorů (zaměstnání, doprava, média) umocňuje význam každodenně vyjednávané synchronizace jakéhokoliv společenství. Časová koordinace společných aktivit představuje jednu z klíčových potřeb domácnosti, v nichž se domov neukazuje pouze jaké místo, ale také jako čas, tedy nikoli pouze jako synchora, ale i jako synchrona. Příspěvek se zabývá časovým významem městského domova. Cílem příspěvku je tak vykreslit domov nikoli jako geograficky diskrétní entitu, nýbrž jako místo s předpokládanou kontrolní či koordinační funkcí ve vztahu k ostatním časoprostorovým aktivitám jedince, jako místo intenzivní synchronizace a čas intenzivní synchorizace. Studována bude otázka, nakolik jsou aktivity spojované s domovem (spánek, rodinné aktivity, společné jídlo, apod.) fixovány v určitém čase a místě, resp. do jaké míry jsou tyto typy aktivit časoprostorovou kotvou či fixačním bodem rytmizujícím a umísťujícím ostatní činnosti každodenní individuální rutiny. Empirická část příspěvku bude vycházet z výsledků terénního šetření realizovaného v letech 2011 – 2013 ve vybraných městech České republiky.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info