Publication details

Pravděpodobnost a statistika II

Authors

FORBELSKÁ Marie KOLÁČEK Jan

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Výuková publikace Pravděpodobnost a statistika II popisuje náhodný výběr a základní výběrové charakteristiky, dále obsahuje stručný přehled z teorie odhadu. Zabývá se vlastnostmi bodových odhadů, zejména nestranností a konzistencí, zmínka je též o postačujících statistikách a regulárních odhadech a také jsou popsány některé metody bodových odhadů. Dále jsou studovány intervalové odhady parametrů, zejména normálního rozdělení a také odhady založené na centrální limitní větě. V návaznosti na tuto problematiku pokračuje testováním hypotéz. Závěr je věnován regresní analýze. Většina tvrzení je přímo dokázána, některé složitější pasáže se odkazují na literaturu. Zkoumaná problematika je demonstrována na příkladech se snahou o lepší srozumitelnost textu. Publikace je určena zejména pro studenty předmětu PřF:M4122 Pravděpodobnost a statistika II.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info