Publication details

K metodologickému standardu pedagogických věd. Monotematické číslo časopisu Pedagogická orientace 2013/4

Investor logo
Title in English On Methodological Standards of Educational Sciences. Monothematical Volume of Pedagogicka Orientace Journal 2013/4
Authors

JANÍK Tomáš VLČKOVÁ Kateřina

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Attached files
Description Monothematical volume of the journal Pedagogická orientace which focuses on the topic of standards of educational research. Editorial ... k metodologickému standardu v pedagogice (Tomáš Janík, Kateřina Vlčková, Petr Knecht) Studie Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-427 Mareš, J., & Vlčková, K. (2013). K metodologickým standardům kvantitativních studií v pedagogice: Jak psát o výzkumných zjištěních? Pedagogická orientace, 23(4), 455–477. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-455 Šeďová, K., & Švaříček, R. (2013). Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4), 478–510. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-478 Gavora, P. (2013). Validita a reliabilita výskumných nástrojov: princípy a reálna prax. Pedagogická orientace, 23(4), 511–534. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-511 Němec, J. (2013). Standardy závěrečných prací pedagogických oborů. Pedagogická orientace, 23(4), 535–553. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-535 Knecht, P., & Dvořák, D. (2013). Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé. Pedagogická orientace, 23(4), 554–578. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-554 Diskuse Kuřina, F. (2013). Účel pedagogiky a její metodologický standard. Pedagogická orientace, 23(4),579–586. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-579 Kaliszewska, M. (2013). O kvalitě a hodnoticích kritériích akčního výzkumu. Pedagogická orientace, 23(4),587–596. DOI: 10.5817/PedOr2013-4-587 Recenze Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume. (Dalimír Hajko) Štech, S., & Zapletalová, J. (2013). Úvod do školní psychologie. (Jan Průcha) Doll, J., Frank, K., Fickermann, D., & Schwippert, K. (Eds.) (2012). Schulbücher im Fokus. Nutzungen, Wirkungen und Evaluation. (Karolína Pešková) Zprávy a oznámení Za panem PaedDr. Jiřím Haškovcem. (Antonín Bůžek)
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info