Publication details

Zkušební morfometrická studie konodontů rodu Siphonodella: cestou k objektivizaci biostratigrafické identifikace hranice devonu a karbonu?

Investor logo
Title in English A pilot morphometric study of conodonts of the order Siphonodella: a way to objectification of the Devonian-Carboniferous biostratigraphic identification?
Authors

KUMPAN Tomáš PETŘÍK Jan PROKEŠ Lubomír

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Definice hranice mezi devonem a karbonem je založena na prvním výskytu konodonta Siphonodella sulcata (obr. 1) v evoluční linii od jeho ancestora Si. praesulcata. Uplatnění této definice však v praxi naráží na paleoekologické, tafonomické a především taxonomické problémy. Popisy zmíněných druhů se totiž do jisté míry překrývají a vzniká tak poměrně široká škála přechodných forem. Určení báze karbonu tak do jisté míry závisí na subjektivní interpretaci. Cílem této studie je pokus o kvantitativní zhodnocení obrysu platforem zmíněných druhů konodontů a jejich descendentů Si. bransoni a Si. duplicata aplikací metod geometrické morfometriky. Použitím morfometrické analýzy byly získány 1) „průměrné obrysy“ pro Si. praesulcata, Si. praesulcata-sulcata, Si. sulcata, Si. sulcata-bransoni, Si. bransoni a 2) hlavní komponenty určující navzájem nezávislé základní tvarové elementy. Těmi jsou např. pravo-levá asymetrie (PC1; která se projevuje navzdory sjednocení orientace všech vyobrazení), hruškovitost-kapkovitost (PC4), symetrie-asymetrie (PC5) apod. Aplikace LDA naznačila navzájem se překrývající morfologické skupiny s patrným evolučním trendem. Metoda CART ukázala možnost rozlišení skupin Si. praesulcata, Si. praesulcata-sulcata, Si. sulcata použitím hlavních komponent PC1, PC4 a PC5.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info