Publication details

Kvalita života u atopické dermatitidy

Title in English Quality of life in atopic dermatitis
Authors

BŘEZINOVÁ Eva NEČAS Miroslav

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description Kvalitu života můžeme rozdělit na obecnou a tzv. se zdravím spojenou. V klinické praxi i výzkumu se k hodnocení používají různé dotazníky, které mohou být obecné, použitelné pro kteroukoliv diagnózu, či pro chorobu specifické. Přednáška je zaměřena na kvalitu života pacientů s atopickou dermatitidou, srovnává atopický ekzém s jinými, nejen kožními chorobami. Poukazuje na psychosomatické aspekty a nezanedbatelné psychosociální důsledky tohoto onemocnění. praktickým příkladem je popis případu pacienta s těžkou atopickou dermatitidou, který je úspěšně léčený cyklosporinem.