Publication details

Trestní právo procesní. 4.,přepracované vydání

Title in English Penal Proceeding
Authors

KUCHTA Josef ŠÁMAL Pavel MUSIL Jan

Year of publication 2013
Citation
Description Kapitoly v učebnici: Hlava III - Trestněprávni normy - str. 33-60, Hlava VI, kapitola 3 - Státní zastupitelství, str. 158-179, Hlava VIII, kapitola 3 - Ostatní zajišťovací úkony, str. 300-332, Hlava VIII., kapitola 4 - Předběžná opatření, str. 333-344, Hlava XXIV., kapitola 5 - str. 749-762

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info