Publication details

Projektování komunikací a povolování výstavby pozemních komunikací

Authors

PRŮCHA Petr KLIKOVÁ Alena NECKÁŘ Jan

Year of publication 2013
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Related projects: