Publication details

Soudní přezkum na úseku územního plánování s přihlédnutím k problematice dopravní infrastruktury

Authors

PRŮCHA Petr KLIKOVÁ Alena NECKÁŘ Jan

Year of publication 2013
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Related projects: