Publication details

Globální expresní analýza mikroRNA identifikovala sadu 6 prognostických mikroRNA u pacientů s multiformním glioblastomem

Investor logo
Authors

ŠÁNA Jiří RADOVÁ Lenka LAKOMÝ Radek KŘEN Leoš BEŠŠE Andrej NEKVINDOVÁ Jarmila FADRUS Pavel HERMANOVÁ Markéta SVOBODA Marek SMRČKA Martin ŠLAMPA Pavel VYZULA Rostislav SLABÝ Ondřej

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Pomocí technologie TaqMan Low Density Array byla provedena globální expresní analýza miRNA u 58 pacientů FFPE tkáně GBM a 19 FFPE vzorků nenádorové mozkové tkáně získané z temporálních laloků resekovaných u pacientů trpících epilepsií. Porovnáním exprese miRNA v nádorové a nenádorové tkáni bylo identifikováno 28 významně deregulovaných miRNA, které byly zpětně schopny všechny zkoumané vzorky správně klasifikovat. Navíc korelace s klinickými daty pacientů s GBM identifikovala sadu 6 miRNA, která byla významně asociována jak s celkovým přežíváním, tak s přežíváním bez progrese onemocnění. Stejná sada miRNA byla zároveň schopná predikovat odpověď na léčbu RT/TMZ. Na základě získaných výsledků se domníváme, že miRNA by mohly být slibnými diagnostickými, prognostickámi a preditivními merkery odpovědi na léčbu RT/TMZ u pacientů s GBM.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info