Publication details

Demokratizace a lidská práva

Title in English Democratization and human rights
Authors

VLČEK Tomáš HOLZER Jan

Year of publication 2014
Type Conference
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description Trojpanelová konference sestávala ze dvou odborných panelů na témata "Demokratizace: trendy a výzvy" a "Lidská práva: střet politického a nepolitického" a diskusního poloformální kulatého stolu na téma "Demokratizace a lidská práva: přání versus realita". Obsahem konference bylo mj. zhodnocení demokratizačních aktivit EU a jiných mezinárodních institucí, demokratizačních trendů ve střední a východní Evropě či efektivity mezinárodních lidskoprávních režimů. Diskusní panel byl zaměřen především na reflexi aktuálního vývoje na Ukrajině. Na konferenci vystoupili nejen odborníci z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého či Mezinárodního politologického ústavu, ale i členové Ústavního soudu či Senátu Parlamentu ČR. Akce se účastnilo 19 hostů a 200 posluchačů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info