Publication details

Moderní trendy v problematice testování

Authors

KOMENDA Martin ŠTUKA Čestmír VEJRAŽKA Martin TRNKA Jan

Year of publication 2014
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Moderní metody hodnocení znalostí studentů patří v akademickém světě k velmi diskutovaným tématům. Standardizované testování umožňuje spravedlivě, prokazatelně a objektivně ohodnotit znalosti a dovednosti studentů. Primárním cílem příspěvku je formou souhrnné prezentace posílit povědomí o pedagogických kompetencích akademických pracovníků v oblasti konstrukce a následné analýzy testové agendy. Testování znalostí jako takové je klíčovým momentem v procesu vzdělávání a hraje zásadní roli nejen pro jednotlivé vzdělávací instituce, ale i pro celou společnost. Často právě forma a obsah testu rozhoduje o tom, na které znalosti či dovednosti se student zaměří a naučí se je. Cyklus přípravy testové agendy zahrnuje plánování testu (blueprinting), typy otázek a jejich vytváření, oponenturu otázek, pilotování testu, standardizaci a normování testu a v neposlední řadě také realizaci, analýzu výsledků a hodnocení kvality testu. Během prezentace se účastnící podrobně seznámí se způsoby hodnocení znalostí, přehledově budou rozebrány možnosti, které poskytuje písemné či elektronické zkoušení. Pozornost bude věnována samotné tvorbě testů a s důrazem na jednotlivé druhy položek, jejich výhody i rizika použití. Akcentovány budou nové formáty otázek, které umožňují zkoušet nejen izolovanou znalost faktů, ale i míru pochopení látky. V zorném poli však není jen tvorba otázek, ale i celý cyklus přípravy testu: stanovení cílů výuky a plánování testu, příprava položek, jejich oponování a pilotního odzkoušení, vyhodnocování kvality položek a celého testu, standardizace a převod výsledků testů do formy klasifikace. Pro přípravu kvalitních otázek a testů je nezbytná koordinovaná spolupráce týmu odborníků, jejichž vynaložený čas se promítá do prostředků vynaložených na položku. Zmíněny budou také vybrané softwarové nástroje pro testování a pro hodnocení kvality testů a jejich položek s ohledem na použitelnost v akademickém prostředí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info