Publication details

Analýza obranných mechanismů kmenů Staphylococcus aureus proti polyvalentním bakteriofágům

Authors

VARGA Marian ZOUHAROVÁ Monika PANTŮČEK Roman RŮŽIČKOVÁ Vladislava MOŠA Marek DOŠKAŘ Jiří

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Neustále rostoucí výskyt multirezistentních kmenů Staphylococcus aureus vyžaduje zavedení nových a efektivních možností antimikrobiální terapie. Jednou z nich je fágová terapie, která představuje velmi nadějnou alternativu antibiotické léčby bakteriálních infekcí. Je to metoda založená na využití lytických bakteriofágů, které jsou přirozenými predátory bakterií. Polyvalentní stafylokokový bakteriofág 812 z čeledi Myoviridae zlyzoval v experimentální studii 65 % kmenů S. aureus a jeho mutanty v rozmezí hostitele dokonce 95 % všech testovaných kmenů. Některé kmeny se však ukázaly být k těmto fágům rezistentní, což by mohlo mít za následek snížení efektivity fágových preparátů. Cílem naší práce byla analýza mechanismů, které by mohly být příčinou této rezistence. Zaměřili jsme se zejména na: (i) účinnost adsorpce fágových částic na povrch buněk; (ii) interferenci polyvalentních fágů s produktem některého z genů přítomných na profágu v lyzogenních kmenech; a (iii) efekt obranného systému CRISPR-Cas.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info