Publication details

Výzkum arenavirů a hantavirů ve východní Africe

Authors

TĚŠÍKOVÁ Jana ČÍŽKOVÁ Dagmar GRYSEELS Sophie BRYJA Josef GOÜY DE BELLOCQ Joelle

Year of publication 2012
Type Appeared in Conference without Proceedings
Citation
Description Arenaviry a hantaviry jsou ssRNA viry, které vyvolávají onemocnění, jako je hantavirový plicní syndrom či krvácivé horečky, a představují tak významné epidemiologické riziko. K přenosu na člověka dochází kontaktem s infikovaným hlodavcem, jeho exkrety nebo sekrety. Přenašeči těchto virů jsou hlodavci, ale též někteří hmyzožravci, případně kaloni. Mezi nejvýznamnější virové patogeny patří např. arenavirus Lassa, přenášený synantropní krysou Mastomys natalensis a způsobující hemorragickou horečku Lassa u lidí v západní Africe. Ročně je evidováno okolo 300.000 až 500.000 nakažených, z nichž 5000 případů končí smrtí. Současné studie ukazují, že diverzita těchto virů je stále velmi málo známá a je potřeba jim věnovat patřičnou pozornost. Např. roku 2009 objevený virus Lujo, jehož hostitel dosud nebyl zjištěn, může napadnout i člověka, kde dosahuje letality 80%. Výzkum arenavirů a se do nedávna zaměřoval převážně na Ameriku, Asii a Evropu, přičemž Afrika byla lehce opomíjena. I z tohoto důvodu se v naší studii zaměřujeme na tento kontinent. Cílem našeho projektu je zpracování krevních vzorků drobných savců z různých oblastí východní Afriky, detekce virových protilátek a identifikace stávajících nebo nových druhů virů pomocí molekulárně genetických metod. Na základě těchto dat pak budeme testovat hypotézy koevoluce virů a jejich přirozených hostitelů. K dispozici máme v současné době již několik tisíc vzorků z velké části východní Afriky a dosavadní analýzy se ukazují jako velmi perspektivní. Mezi prvními zpracovanými 102 vzorky z Etiopie jsme již nalezli výskyt nové sekvence viru. První analýzy ukazují, že tento virus může být novým kmenem pro vědu známého viru Mobala, k detailnější charakterizaci je však zapotřebí získat delší sekvence virového genomu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info