Publication details

Digitalizace mapové sbírky Geografického ústavu Masarykovy univerzity

Title in English Map Archiving on the Departement of Geography of the Masaryk University
Authors

RUSSNÁK Jan STACHOŇ Zdeněk KONEČNÝ Milan

Year of publication 2014
Type Article in Proceedings
Conference Sborník abstraktů příspěvků ze semináře Geomatika v projektech 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Web http://gis.zcu.cz/geoseminar/Geomatika_v_projektech_2014-sbornik.pdf
Field Earth magnetism, geography
Keywords digitalization; catalogization; old maps; map archiving
Description V rámci projektu TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR byla podpořena digitalizace a katalogizace mapové sbírky Geografického ústavu MU. Tento projekt řešený ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Univerzitou Karlovou se zabývá metodologií a vývojem nástrojů pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví. Cílem je efektivním způsobem zpracovat a zpřístupnit dosud spíše nedostatečně evidované a prezentované mapové sbírky a zároveň nabídnout nástroje a metodiky umožňující zpracování starých mapových děl s ohledem na jejich evidenci, kartografickou korektnost i atraktivní zpřístupnění laické i odborné veřejnosti.
Related projects: