Publication details

With TeX on the Digital Road of Scientific Texts from Author to the Reader (invited talk 29.10.2014, CSTUG, Mendel University, Brno, CZ)

Authors

SOJKA Petr

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Informatics

Citation
Description TeX, jeho matematický zápis a sazba jsou stále pevným bodem zpracování odborných matematických textů v dnešním postmoderním světě. TeX zůstává na cestě odborných matematických textů putujících z hlavy autora ke čtenáři nezastupitelným článkem. Vznikají sice nové standardy pro šíření digitálního obsahu jako HTML s MathML, nové formáty jako PDF či e-book, ale vždy brzy po jejich akceptaci trhem vznikají softwarové nástroje pro jejich využití v publikačním workflow založeném na TeXware. Přednáška ukáže postupy a technologie vyvinuté a použité na cestě matematických textů přes digitální matematické knihovny k jejich čtenářům na Internetu. Shrne a bude demonstrovat nástroje vyvinuté v rámci projektů České digitální matematické knihovny DML-CZ [1] a EuDML [2], Evropské digitální matematické knihovny. Zejména půjde o nástroje na sjednocení obsahu pro vyhledávání včetně matematických formulí, a podobnost matematických textů. [1] http://dml.cz [2] http://eudml.org [3] https://mir.fi.muni.cz
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info