Publication details

MikroRNA u solidních nádorů: Od biomarkerů po terapeutické cíle

Authors

SLABÝ Ondřej

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Central European Institute of Technology

Citation
Description Sdělení zahrnuje novinky z oblasti biogeneze a funkce miRNA, izomiRs, koncept kompetujících endogenních RNA (ceRNAs), význam miRNA v nádorové biologii a jejich zapojení do hlavních znaků maligního nádoru, biologie nádorové kmenové buňky či autofagie. V kontextu našich výsledků bude diskutována schopnost vybraných miRNA sloužit jako tkáňové biomarkery, sérové a močové biomarkery a potenciální terapeutické cíle u kolorektálního karcinomu, renálního karcinomu a glioblastomu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info