Publication details

Mezinárodní soudnictví

Authors

KYSELOVSKÁ Tereza DRLIČKOVÁ Klára HAVLÍČEK Jan HUDECOVÁ Lucia KRÁLÍČEK Jaroslav TRÁVNÍČKOVÁ Simona VALDHANS Jiří

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Znalost oblasti mezinárodního soudnictví a její právní regulace dnes patří k nezbytné výbavě každého právníka a ekonoma. Tato publikace vznikla na Právnické fakultě MU jako výuková opora pro studenty specializovaných bakalářských oborů. Cílem publikace není analyzovat podrobně oblast mezinárodního soudnictví. Jejím cílem je objasnit základní pojmy týkající se této problematiky a uchopit některé jevy, které jsou vlastní dané oblasti právní regulace. Publikace se zaměřuje na tři oblasti, tzv. alternativní způsoby řešení sporů, řešení sporů s mezinárodním prvkem před obecnými soudy a rozhodčí řízení. V každé části jsou analyzovány nejdůležitější právní prameny a vztahy mezi nimi. Rozbor obsahové části základních právních předpisů je spojen s praktickými ukázkami procesních doložek a příkladů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info