Publication details

Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením

Title in English Support of motor development of people with physical disability
Authors

OPATŘILOVÁ Dagmar ZÁMEČNÍKOVÁ Dana

Year of publication 2014
Citation
Description Výuková publikace Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením je zaměřena na jedince s tělesným postižením a je věnována zejména oblasti rozvoje hybnosti jako předpokladu komplexní péče a podpory o tyto jedince. Komplexně zpracovává několik klíčových oblastí, které spolu navzájem souvisí a jejichž podpora a rozvoj je nezbytná k naplnění cílů ucelené péče. Text se orientuje převážně na praktické otázky podpory a jejich zapojení do každodenního života. Učební pomůcka je především určena pro studenty předmětů PdF:SP7BK_RMO, SP_RMO Reedukace mozkové obrny, SP4MP_SPEV, SPSMP_SPEV Edukace jedinců s více vadami, SPSMK_S4b2 Edukace žáků s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami, SP4MK_S4b2 Edukace jedinců s více vadami.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info