Publication details

GEOGRAFICKÉ ODLIŠNOSTI V RODIČOVSKÝCH DRAHÁCH

Title in English REGIONAL DIFFERENCES IN PARENTHOOD PATHWAYS
Authors

LAKOMÝ Martin FUČÍK Petr

Year of publication 2014
Type Chapter of a book
MU Faculty or unit

Faculty of Social Studies

Citation
Description V textu jsou využita data za všechny narozené v ČR mezi lety 1993 – 2012 v třídění podle krajů a okresů. Analýzy jsou provedeny dvěma způsoby: 1) v regionálním třídění zkoumáme, zda pod obecnými trendy, které známe z literatury i vlastních výsledků, není skryta prostorová heterogenita (mezi kraji, mezi urbánními centry a ostatním obyvatelstvem). 2) Agregované údaje o atraktivitě krajů, ekonomické situaci v nich a kulturních indikátorech využíváme ke konstrukci regresních modelů s cílem nalézt souvislosti s charakteristikami rodičovských drah.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info