Publication details

Specifické aspekty vývojové dynamiky češtiny z hlediska výuky a překladu

Title in English Specific aspects of developmental dynamics of czech language with regard to teaching and translation
Authors

MARTINEC Ivo

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Přednáška prezentovala výsledky zkoumání aktuálních vývojových tendencí v českém jazyce, které se výrazněji promítají do vyučování češtině jako cizímu jazyku a které se projevují v českých překladech, zejména literární tvorby, ale i v textech odborných.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info