Publication details

Listnaté stromy a keře: pracovní list

Investor logo
Authors

VODOVÁ Libuše

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Pracovní list je určen žákům sedmých ročníků základních škol a studentům nižšího stupně víceletých gymnázií. V listu je obsaženo osm učebních úloh zaměřených na pochopení pojmu listnatá dřevina, vysvětlení rozdílu mezi stromem a keřem, vyhledání rozdílů mezi vybranými dřevinami a využití dřevin. Fotografický doprovod je dílem autorky. Rovnocenně jsou zastoupeny otevřené (produkční a doplňovací) a uzavřené (dichotomické a přiřazovací) učební úlohy. Při řešení jednotlivých úloh žák nejen procvičuje již nabyté poznatky, ale také zdokonaluje některé dovednosti (formulace závěru, poznávání přírodnin, práce s literaturou). Pracovní list je možno použít přímo v hodině (zejména ve fixační fázi), nebo jako součást domácí přípravy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info