Publication details

Poznáváme nejběžnější dřeviny

Investor logo
Authors

VODOVÁ Libuše

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Kurz "Poznáváme nejběžnější dřeviny" seznamuje s šedesáti taxony dřevin. Výběr konkrétních taxonů byl uskutečněn na základě analýzy učebnic přírodopisu pro základní školy. Prezentované taxony tedy představují ty, které jsou v učebnicích přírodopisu zmiňovány nejčastěji. Kurz by tedy měl účastníkům z řadu učitelů základních škol nejen ilustrovat poznávací znaky konkrétních dřevinných taxonů, ale také podat jejich stručnou charakteristiku. Kurz je rozdělen na devět lekcí. V prvních osmi jsou účastníci seznámeni s několika dřevinnými taxony patřícími do jedné či více čeledí. Součástí každé z těchto lekcí jsou i kontrolní otázky a úkoly. Poslední závěrečná lekce je zaměřena na praktické procvičení dovednosti poznávat vybrané dřevinné taxony. Své dovednosti účastníci otestují na stránkách Botanické fotogalerie.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info