Publication details

Úvod do (sociálně) pedagogické metodologie

Authors

NĚMEC Jiří

Year of publication 2014
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description E-learningový kurz vznikl v rámci projektu Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí (CZ.1.07/2.2.00/28.0040). Jeho součástí jsou jednotlivé kapitoly psané formou distančních textů zahrnující vymezení výstupů učení, úkolů a otázek. Obsahově se kurz zaměřuje na úvod do problematiky kvalitativního výzkumu.
Related projects: