Publication details

Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus

Investor logo
Authors

INDRÁKOVÁ Adéla MAŠLAŇOVÁ Ivana PANTŮČEK Roman DOŠKAŘ Jiří

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Bakterie rodu Staphylococcus patří mezi významné humánní a veterinární patogeny způsobující lokální a systémové infekce. Jejich patogenita závisí na produkci faktorů virulence a obsahu determinant rezistence k běžně užívaným antimikrobiálním látkám. Tyto faktory virulence a rezistence jsou často kódovány mobilními genetickými elementy - genomickými ostrovy, ostrovy patogenity, profágy, stafylokokovými chromozomovými kazetami (SCC) nebo plazmidy. Rychlá evoluce stafylokokových klonů přispívá ke značné variabilitě kmenů a ke vzniku nových multirezistentních kmenů. V posledních letech je obzvlášť obtížná léčba infekcí způsobených meticilin-rezistentními kmeny Staphylococcus aureus (MRSA). Rezistence k meticilinu je kódována na mobilním genetickém elementu – stafylokokové chromozomové kazetě mec (SCCmec). Kazeta se vyznačuje mozaikovou strukturou a nese často další geny pro faktory rezistence a virulence. V současné době je popsáno 11 různých typů SCCmec elementů, které kódují gen mecA odpovědný za rezistenci k meticilinu. SCC elementy byly objeveny u mnoha různých druhů rodu Staphylococcus a mohou být pravděpodobně horizontálně přenášeny nejen mezi různými kmeny druhu S. aureus, ale i napříč různými druhy rodu Staphylococcus. Přesný mechanismus přenosu a evoluce tohoto elementu je stále diskutován a je předmětem dalšího výzkumu.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info