Publication details

Jasnost, strukturovanost a soudržnost jako aspekt kvality výuky v biologii/přírodopisu

Authors

ŠEVČÍKOVÁ Kateřina

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Kvalitu výuky nelze v úplnosti popsat výčtem charakteristik, tj. prostřednictvím tvrzení typu, aby byla výuka kvalitní, má být jasná, strukturovaná, aktivizující apod. Pro úplnost popisu je třeba specifikovat, čeho se výše uváděné charakteristiky mají týkat, tj. je třeba předložit tvrzení typu, jasné a strukturované má být zprostředkování vzdělávacích obsahů, kognitivně aktivizující mají být učební úlohy a procesy jejich řešení apod.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info